Microscopen voor stenen en mineralen

De analyse van gesteenten en mineralen zijn zeer belangrijk. Zowel academisch (voor geologische en aardwetenschappen) als industrieel (in de olie en mineralen-industrie) wordt er veel onderzoek gedaan naar gesteenten en mineralen.In de industrie wordt mineralenanalyse toegepast bij bijvoorbeeld olieproductie en bij de vervaardiging van bijvoorbeeld glas.

Toepassingsgebieden

In de wetenschap worden stenen en mineralen bestudeerd om te bepalen wat er gebeurt met de aarde. Hiervoor moet men de oudheid van stenen bepalen, mineralen waarderen, monsters van microfossielen bekijken en de typen van mineralen vaststellen.

Toegepaste technieken zijn voornamelijk helderveld bij stereomicroscopen om stenen te kunnen bekijken. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van fluorescentiemicroscopie en polarisatiemicroscopie om mineralen, ertsen en beton te analyseren.

microscoop-expert.nl
Logo