Microscopen voor geologie

Aardkunde

Geologie wordt ook wel aardkunde genoemd en is de wetenschap van de aarde. Binnen de microscopiewereld wordt er voornamelijk gekeken naar gesteenten die informatie bevatten over de wijze waarop ze zijn ontstaan en de ontwikkeling die ze daarna hebben doorgemaakt.

Breed wetenschappelijk veld

Het vakgebied dat zich bezig houdt met de stapeling van gesteentelagen wordt stratigrafie genoemd en is nauw gerelateerd aan paleontologie (de wetenschap die fossiele resten van het leven uit het verleden bestudeert).

Voor de observatie van gesteenten worden veelal stereomicroscopen gebruikt die er voor zorgen dat er ingezoomd kan worden op verschillende soorten stenen. Daarnaast worden er polarisatiemicroscopen gebruikt om de samenstelling van gesteenten te bepalen (zie ook petrologie). Bij deze onderzoekmethode wordt er gekeken naar stolling, metamorf en afzetting in gesteenten.

microscoop-expert.nl
Logo